rokforbud-logga

Allt du behöver veta om rökförbud

Rökförbud i hyreslägenheter

Rökförbud i hyreslägenheter är en relativt ny och kontroversiell fråga. Många hyresvärdar och fastighetsägare inför nu rökförbud i sina fastigheter, i en strävan att förbättra hälsan och säkerheten för hyresgästerna.

Rökning i hyreslägenheter kan innebära en rad negativa effekter, såsom brandrisk, lukt, och hälsorisker för både rökare och icke-rökare. Dessutom kan rökning leda till högre underhållskostnader för fastighetsägare och hyresvärdar, eftersom röklukt och andra skador kan vara svåra och dyra att åtgärda.

Många fastighetsägare och hyresvärdar väljer därför att införa rökförbud i sina hyreslägenheter, antingen som en del av hyresavtalet eller som en fast regel i fastigheten. Rökförbud kan innebära en utmaning för rökare som tidigare haft möjlighet att röka i sina lägenheter, men samtidigt kan det skapa en säkrare och mer hälsosam miljö för alla hyresgäster.

Att införa rökförbud i hyreslägenheter kan dock också möta motstånd från rökare som upplever att deras rättigheter kränks. Det är viktigt att fastighetsägare och hyresvärdar kommunicerar tydligt om rökförbudet och dess syfte för att undvika missförstånd och konflikter.

Peter rökte inomhus i 20 år – krävs på nära en halv miljon kronor av värden

Copyright Rökförbud.se 2019-2023