Allt du behöver veta om rökförbud

Rökförbud

Rökförbud av olika slag är något som blivit vanligare de sista 30 åren. Oftast innebär rökförbuden att det är förbjudet att röka på allmänna platser som till exempel teatrar, flygplan, bussar och restauranger.

Det första kända rökförbudet infördes 1590 av Påve Urban VII Då totalförbjöds rökning inne i kyrkor och vapenhus, de som inte följde detta hotades med exkommunikation vilket innebar att man blev utesluten ur kyrkan.Reglerna för rökförbud ser olika ut över världen men trenden är att rökförbuden blir både vanligare och mer omfattande.

I Sverige säger lagen att följande platser skall vara rökfria

Barn- och ungdomsverksamhet

Det är förbjudet att röka i lokaler som är avsedda för barnomsorg, skolverksamhet eller annan verksamhet för barn eller ungdom samt på skolgårdar och på motsvarande områden utomhus vid förskolor och fritidshem.
1 juli 1994 förbjöds rökrutorna på skolgårdarna i Sverige.

Hälso- och sjukvård

Kollektivtrafik

Det är enligt lag förbjudet att röka på färdmedel i inrikes kollektivtrafik eller i lokaler och andra utrymmen som är avsedda att användas av den som reser med sådana färdmedel.

År 2000 införde SJ rökförbud på alla sina X2000-tåg, men från 1997 tog man bort rökkupéerna och hänvisade rökarna till tågens vestibuler.

Redan 1986 blev Linjeflyg det första rökfria flygbolaget och 1988 följde SAS efter förbjöd rökning på alla sina inrikesflygningar

Från 2015 är det rökförbud på Stockholms T-banas utomhusperronger.

Restauranger, caféer och andra serveringsställen

Restauranger, caféer och andra serveringsställen skall sedan 1 Juni 2005 vara rökfria.

Fram till sommaren 2019 var det tillåtet att röka på uteserveringar. Den 1 Juli 2019 införs den nya tobakslagen vilket innebär att inte längre är tillåtet att röka på uteserveringar dessutom utökas rökförbudet till att också omfatta e-cigaretter och vattenpipor.

© 2023 Rökförbud