rokforbud-logga

Allt du behöver veta om rökförbud

Rökförbud

Rökförbud av olika slag är något som blivit vanligare de sista 30 åren. Oftast innebär rökförbuden att det är förbjudet att röka på allmänna platser som till exempel teatrar, flygplan, bussar och restauranger.

Syftet med rökförbud är att skydda människor från passiv rökning, det vill säga att andas in rök från andra personers rökning. Passiv rökning har bevisats vara mycket skadligt för hälsan och kan orsaka olika typer av hälsoproblem, såsom astma och hjärtsjukdomar. Rökförbud kan också bidra till att förebygga att barn och ungdomar börjar röka och därigenom  minska  spridningen av rökrelaterade sjukdomar.

Rökförbud kan vara olika stränga beroende på var du befinner dig. Vissa platser kan ha ett helt förbud mot rökning medan andra kan ha rökfria områden där rökning är tillåten på vissa platser. Det är alltid viktigt att respektera rökförbud och följa de regler som gäller på den plats du befinner dig.

Rökförbud i hyreslägenheter

Rökförbud i hyreslägenheter är en relativt ny och kontroversiell fråga. Många hyresvärdar och fastighetsägare inför nu rökförbud i sina fastigheter, i en strävan att förbättra

Läs mer »
Webred

Rökförbud för e-cigaretter

Det nya rökförbudet för uteserveringar och andra utomhusmiljöer som trädde i kraft 1 juli 2019 omfattar inte bara tobaksrökning, det är nu också förbjudet att röka elektroniska cigaretter och vattenpipa på uteserveringar.

Läs mer »
Webred

Rökförbud i Danmark

Det infördes rökförbud i Danmark under augusti 2007 då det blev förbjudet att röka på bland annat restauranger och offentliga arbetsplatser. Dock finns det undantag för mindre barer

Läs mer »

Rökförbud på restauranger och andra matställen

Många länder har rökförbud på restauranger och andra matställen, vilket innebär att det är förbjudet att röka inomhus på dessa platser. Syftet med rökförbudet är att skydda gästerna från passiv rökning, det vill säga att andas in rök från andra personers rökning. Passiv rökning kan vara skadligt för hälsan och kan orsaka olika hälsoproblem, såsom astma och hjärtsjukdomar.

Många restauranger har också rökfria områden där rökning inte är tillåten, men där det finns platser utomhus där det är tillåtet att röka. Dessa områden är oftast skyltade och det är viktigt att respektera rökförbudet och följa de regler som gäller.

Det kan vara bra att undersöka rökförbudet innan du besöker en restaurang och se till att du respekterar de regler som gäller. Många restauranger har också rökfria alternativ för gäster som inte vill röka eller som vill undvika passiv rökning.

När det gäller andra offentliga platser är det mycket vanligt över hela världen med lagstiftning om rökförbud i allmänna byggnader. Denna lagstiftning kommer oftast med olika förbud mot reklam för cigaretter och andra tobaksprodukter. Dessutom är det vanligt med en åldersgräns på 18 år för användning av alla former av tobak.

Dessutom har de allra flesta länder som nämns ovan numera lagar om att man inte får röka inomhus på hotellrum, restauranger eller bar – detta är en viktig del i det förebyggande arbetet med att begränsa människors exponering av passiv rökning.

Copyright Rökförbud.se 2019-2023